Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám


Přípravné kurzy pro žáky 9. třídy ZŠ se konají v termínech: 

17. března, 24. března, 2. dubna a 7. dubna 2020 .

Kurzy jsou určeny pouze pro žáky, kteří si podají v tomto školním roce zároveň přihlášku ke vzdělávání na naší škole.
Zájemci o přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka se mohou přihlásit elektronicky na našich webových stránkách.

Přípravné kurzy pro zájemce jsou zdarma.

Přípravné kurzy budou začínat v 15:30 hodin, skončí v 17:15 hodin (2 x 45 minut + 15 minut přestávka). Žáci si s sebou přinesou psací potřeby a papír nebo blok.

UPOZORNĚNÍ:
Přihláška ke vzdělávání na SPŠ Zlín není zároveň přihláškou k přípravným kurzům!