Možnosti ubytování


Škola sídlí poblíž centra města v místě s dobrou dopravní obslužností. Žáci ze vzdálenějších
míst mohou být ubytováni v Domově mládeže při Střední průmyslové škole
polytechnické, tel.: 577 314 017.

Domovy mládeže

Chcete studovat střední školu ve Zlíně? Nemůžete denně dojíždět?

Domov mládeže 1, nám. T. G. Masaryka 2700, Zlín (bývalý 5. chlapecký domov) a Domov mládeže 2, Růmy 4050, Zlín Vám nabízí ubytování, stravování a vhodnou náplň volného času.
Přijďte si naše domovy mládeže prohlédnout.

Další informace hledejte na a www.spspzlin.cz,
volejte 577 211 438 nebo 577 210 134,
pište na e-mail dm1@spspzlin.cz nebo dm2@spspzlin.cz.