Informační centrum


On-line katalog knih

Informační centrum je školním zařízením integrovaným do výchovně-vzdělávacího programu SPŠ Zlín. Knihovna je provozně i architektonicky řešena jako víceúčelové pracoviště, obsluhované odbornými pracovnicemi s knihovnickým vzděláním a praxí.

Knihovna plní i funkci odborné učebny. Využívá se v hodinách českého jazyka, literatury, cizojazyčné konverzace, k poslechu a sledování různých typů audiovizuálních médií, k výuce prostřednictvím Internetu.

Součástí knihovny je čítárna s kapacitou 24 studijních míst, která umožňuje mimoškolní přípravu žáků.

Kultivované příjemné prostředí knihovny poskytuje zázemí kulturní, sociální i relaxační. Je vyhledávaným místem pro vzájemnou komunikaci studentů, pro společné sledování sportovních přenosů, promítání.