SPS_Zlin_budova

Obory pro život


Škola s budoucností i tradicí zároveň.

photodune-4161532-studying-m.jpg

Přijímací řízení


Aktuální informace k přijímacímu řízení pro zájemce o studium na naší škole.

modern-office

Přípravné kurzy


Zde vždy nejdůležitější odkaz na momentálně nejaktuálnější informace.

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději v úterý 16. června 2020 na webových stránkách SPŠ Zlín (www.spszl.cz) po zadání registračního čísla.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonný zástupce žáka (pouze ten, který je uveden na přihlášce) může vyzvednout osobně ve škole v pátek 19. června od 8 do 18 hodin a v pondělí 22. června od 8 do 16 hodin. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí odešle škola poštou v pondělí 22. června odpoledne.

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů. Žádost o vydání nového rozhodnutí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení záporného rozhodnutí.

V oboru Technické lyceum se budou vyplňovat závazné přihlášky ke studiu druhého cizího jazyka (německý nebo ruský jazyk) při odevzdání zápisového lístku. První cizí jazyk je pro všechny žáky anglický jazyk.

/ Novinky

Praxe žáků

V souvislosti se změnou termínu maturitních zkoušek jsou praxe žáků prvních až třetích ročníků ve firmách zrušeny.

/ Novinky

Termíny maturitních zkoušek

18. května – Uzavřená klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/20. Informace budou dostupné v Bakalářích.
26. května – Praktická maturitní zkouška
27. května – TU předávají vyplněné výstupní listy paní Klapilové, čipy a studijní průkazy paní Kaplanové, vyklizené šatní skříňky si převezme pan školník. V následujících dnech se budou žáci při vstupu do školy prokazovat občanským průkazem.
29. května – Vysvědčení za 4. ročník budou předávat TU v průběhu 2. a 3. vyučovací hodiny v učebnách, kde probíhají konzultace. 2. hodina – 1. polovina, 3. hodina – 2. polovina
1. června – MATURITNÍ ZKOUŠKY: didaktický test – matematika a anglický jazyk
2. června – MATURITNÍ ZKOUŠKY: didaktický test – český jazyk
3. června – MATURITNÍ ZKOUŠKY: Matematika +
9. – 15. června – ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: třídy 4. B, 4. E, 4. H, 4. K
16. – 22. června – ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: třídy 4. A, 4. F, 4. G, 4. L

Další informace budou zveřejňovány průběžně. Sledujte Bakaláře a webové stránky školy.

/ Novinky

Třetí lyžařský kurz

Tentokrát tráví týden v Karlově třídy 2.B a 2.K. Sice jsme začali deštivě, ale končíme sněžením a sluníčkem.

/ Akce

Krajské kolo ve šplhu

V úterý 18.2.2020 se družstvo naší školy zúčastnilo krajského kola ve šplhu, které se konalo v Kroměříži.
Reprezentanti naší školy (Štěpán Potůček, Šimon Potůček, Vojtěch Borýsek, Jáchym Lysák) dosahovali velmi dobrých výsledků ve všech třech měřených pokusech a obsadili první místo ve družstvech i v jednotlivcích.
Svým prvním místem se kvalifikovali na mistrovství republiky, které se bude konat v polovině března ve Frýdku Místku.
“ ŠPLHOUNŮM“ bych chtěl ještě jednou pogratulovat a věřím, že na republice své výkony ještě zlepší a přivezou medaili.

/ Soutěže