Obory pro život


Škola s budoucností i tradicí zároveň.

Přijímací řízení


Aktuální informace k přijímacímu řízení pro zájemce o studium na naší škole.

Přípravné kurzy


Zde vždy nejdůležitější odkaz na momentálně nejaktuálnější informace.

Novinky a akce

PODZIM 2020 – maturitní zkoušky

Přihlašování proběhne ve dnech 1. – 27. července.
Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury odevzdají žáci do 25. července.


Výpis z přihlášky obdrží žáci elektronicky po 27. červenci na e-mail, který uvedli na přihlášce. V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje. Správnost údajů na výpisu žák osobně nepotvrzuje ve škole.


Registrace na VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA bude umožněna od 1. srpna.
14. srpna zveřejní MŠMT nejpozději jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SŠ MZ.


17. srpna škola zpřístupní žákům elektronickou pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
28. srpna se koná praktická maturitní zkouška (přihlášení žáci dostanou pozvánku poštou).


1. – 4. září se konají písemné zkoušky SČ MZ na spádových školách.
7. a 8. září se konají ústní zkoušky společné a profilové části MZ.

Přihlášení žáci dostanou pozvánku poštou.
7. září: třídy 4. E, 4. H, 4. K
8. září: třídy 4. F, 4. L

/ Novinky

Nové rozvrhy

Nové rozvrhy pro školní rok 2020/2021 zde.

/ Novinky

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději v úterý 16. června 2020 na webových stránkách SPŠ Zlín (www.spszl.cz) po zadání registračního čísla.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonný zástupce žáka (pouze ten, který je uveden na přihlášce) může vyzvednout osobně ve škole v pátek 19. června od 8 do 18 hodin a v pondělí 22. června od 8 do 16 hodin. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí odešle škola poštou v pondělí 22. června odpoledne.

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů. Žádost o vydání nového rozhodnutí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení záporného rozhodnutí.

V oboru Technické lyceum se budou vyplňovat závazné přihlášky ke studiu druhého cizího jazyka (německý nebo ruský jazyk) při odevzdání zápisového lístku. První cizí jazyk je pro všechny žáky anglický jazyk.

/ Novinky

Praxe žáků

V souvislosti se změnou termínu maturitních zkoušek jsou praxe žáků prvních až třetích ročníků ve firmách zrušeny.

/ Novinky

Termíny maturitních zkoušek

18. května – Uzavřená klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/20. Informace budou dostupné v Bakalářích.
26. května – Praktická maturitní zkouška
27. května – TU předávají vyplněné výstupní listy paní Klapilové, čipy a studijní průkazy paní Kaplanové, vyklizené šatní skříňky si převezme pan školník. V následujících dnech se budou žáci při vstupu do školy prokazovat občanským průkazem.
29. května – Vysvědčení za 4. ročník budou předávat TU v průběhu 2. a 3. vyučovací hodiny v učebnách, kde probíhají konzultace. 2. hodina – 1. polovina, 3. hodina – 2. polovina
1. června – MATURITNÍ ZKOUŠKY: didaktický test – matematika a anglický jazyk
2. června – MATURITNÍ ZKOUŠKY: didaktický test – český jazyk
3. června – MATURITNÍ ZKOUŠKY: Matematika +
9. – 15. června – ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: třídy 4. B, 4. E, 4. H, 4. K
16. – 22. června – ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: třídy 4. A, 4. F, 4. G, 4. L

Další informace budou zveřejňovány průběžně. Sledujte Bakaláře a webové stránky školy.

/ Novinky

Třetí lyžařský kurz

Tentokrát tráví týden v Karlově třídy 2.B a 2.K. Sice jsme začali deštivě, ale končíme sněžením a sluníčkem.

/ Akce

Soutěže a úspěchy

Krajské kolo ve šplhu

V úterý 18.2.2020 se družstvo naší školy zúčastnilo krajského kola ve šplhu, které se konalo v Kroměříži.
Reprezentanti naší školy (Štěpán Potůček, Šimon Potůček, Vojtěch Borýsek, Jáchym Lysák) dosahovali velmi dobrých výsledků ve všech třech měřených pokusech a obsadili první místo ve družstvech i v jednotlivcích.
Svým prvním místem se kvalifikovali na mistrovství republiky, které se bude konat v polovině března ve Frýdku Místku.
“ ŠPLHOUNŮM“ bych chtěl ještě jednou pogratulovat a věřím, že na republice své výkony ještě zlepší a přivezou medaili.

/ Soutěže